اسپانسرشیپ خانواده کانادا

فرم ارزیابی اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا

اسپانسرشیپ اعضای خانواده: اگر شهروند یا مقیم دائم کانادا هستید این فرم را پر نمایید، به طور معمول اعضای خانواده به همسر، پارتنر، فرزندان وابسته، والدین و پدر بزرگ و مادربزرگ اشاره می کند.

  فقط توسط اسپانسر پر شود

  وضعیت شما در کانادا

  سن

  در حال حاضر کجا زندگی می کنید؟

  آیا در پنج سال گذشته مالیات خود را در کانادا پرداخت کرده اید؟

  چه کسی را می خواهید اسپانسر بشوید؟

  آیا شرایط اسپانسرشیپی را دارید؟

  تعداد کل خانواده شما چند نفر است (خودتان، همسر، فرزندان وابسته و کسانی که دارید اسپانسر می کنید)؟

  درآمد سالیانه شما در کانادا بر اساس برگ مالیاتی شما در چه حدودی است؟

  اطلاعات بیشتری که می تواند به ارزیابی ما کمک کند

  آیا شما در حال حاضر در کانادا هستید؟

  نوشته های مرتبط

  فرم ارزیابی مهاجرت هنرمندان و ورزشکاران به کانادا

  جولای 23, 2022
  تحصیل در کانادا

  فرم ارزیابی تحصیل در کانادا

  جولای 23, 2022
  اکسپرس اینتری کانادا

  فرم ارزیابی کارکنان ماهر / اکسپرس اینتری کانادا

  جولای 23, 2022
  مهاجرت کارآفرینان به کانادا

  فرم ارزیابی برنامه‌های تجاری کانادا

  جولای 23, 2022

  thesiteadmin