اکسپرس اینتری کانادا

فرم ارزیابی کارکنان ماهر / اکسپرس اینتری کانادا

کارکنان ماهر: این فرم برای کسانی است که قصد مهاجرت از روش اکسپرس اینتری یا روش های مشابه دارند. انتخاب این افراد براساس سطح تحصیلات، سابقه کار، دانش زبان انگلیسی یا فرانسه و امثال آن خواهد بود.

  بالاترین سطح تحصیلات شما چیست

  آیا شما مدارک خود را در کانادا ارزشیابی رسمی کرده اید؟

  سن

  میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی

  میزان آشنایی شما با زبان فرانسه

  سابقه کار شما در 10 سال گذشته (داخل یا خارج از کانادا):

  سابقه کار شما در کانادا در ده سال گذشته:

  عنوان شغلی فعلی شما

  آیا از کانادا پیشنهاد شغلی دارید؟


  آیا شما در حال حاضر در کانادا هستید؟

  نوشته های مرتبط

  فرم ارزیابی مهاجرت هنرمندان و ورزشکاران به کانادا

  جولای 23, 2022
  تحصیل در کانادا

  فرم ارزیابی تحصیل در کانادا

  جولای 23, 2022
  اکسپرس اینتری کانادا

  فرم ارزیابی کارکنان ماهر / اکسپرس اینتری کانادا

  جولای 23, 2022
  مهاجرت کارآفرینان به کانادا

  فرم ارزیابی برنامه‌های تجاری کانادا

  جولای 23, 2022

  thesiteadmin