CLB معیار سنجش سطح زبان در کانادا

CLB معیار سنجش سطح زبان در کانادا

این نوشته در تاریخ 13 دسامبر 2013 برابر 22 آذرماه 1392 نوشته و منتشر شده است.


زبان های کاناداکسانی که متقاضی مهاجرت یا شهروندی کانادا هستند مطلعند که بیشتر روش های مهاجرت و شهروندی نیازمند آشنایی متقاضی با یکی از دو زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسه هستند. زبان بیشتر مردم کانادا انگلیسی است (حدود دو سوم جمعیت کانادا) ولی تعداد قابل توجهی از مردم کانادا به فرانسه ارتباط برقرار می کنند. هر دو زبان در کانادا رسمی هستند؛ بدین معنا که دولت فدرال و شرکت های فدرال کانادا لازم است به هر دو زبان به کارمندان و ارباب رجوع خود خدمات ارائه کنند. استان های کانادا اغلب زبان انگلیسی را زبان رسمی خود می دانند، گرچه که طبق قانون، ارائه خدمات برای فرانسوی زبان ها الزامی است. تنها استان دوزبانه کانادا، استان نیوبرانزویک و تنها استان فرانسوی زبان کانادا استان کبک است.

یکی از مسایل قابل توجه برای متقاضیان مهاجرت و همچنین شهروندی کانادا، آشنایی ایشان با یکی از دو زبان رسمی کاناداست. سازمانی در کانادا به نام مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا Centre for Canadian Language Benchmarks مسؤول تعریف سطح آشنایی با زبان های فرانسه و انگلیسی است. این سازمان، از دو جنبه سطح زبان (انگلیسی یا فرانسه) را می سنجد.

جنبه اول – شاخه های ارزیابی

از نظر مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا، چهار شاخه برای ارزیابی زبان در نظر گرفته می شود:

 • ارتباط برقرار کردن با دیگران Interacting with others
 • درک دستورالعمل ها Comprehending instructions یا ارائه دستورالعمل ها Giving Instructions یا تولید اطلاعات Reproducing Information
 • انجام امور Getting things done
 • درک اطلاعات Comprehending information یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات Sharing Information

جنبه دوم – مهارت های زبان

مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا، چهار مهارت زیر را برای ارزیابی سطح زبان در نظر می گیرد:

 • گوش دادن Listening
 • صحبت کردن (مکالمه) Speaking
 • خواندن Reading
 • نوشتن Writing

این سازمان با توجه به جنبه های فوق 12 سطح برای زبان تعریف می کند. به این سطوح CLB گفته می شود که مخفف Canadian Language Benchmark یا معیار زبان کانادایی است. سطوح فوق در زیر شرح داده شده اند. هر سطح در ترکیبی از دو جنبه فوق تعریف جداگانه ای خواهد داشت که شرح آن از حوصله این نوشته خارج است.

CLB 1: شروع به آشنایی ابتدایی Initital Basic Ability

CLB 2: گسترش آشنایی ابتدایی Developing Basic Ability

CLB 3: کافی بودن آشنایی ابتدایی Adequate Basic Ability

CLB 4: تسلط بر آشنایی ابتدایی Fluent Basic Ability

CLB 5: شروع به آشنایی متوسط Initital Intermediate Ability

CLB 6: گسترش آشنایی متوسط Developing Intermediate Ability

CLB 7: کافی بودن آشنایی متوسط Adequate Intermediate Ability

CLB 8: تسلط بر آشنایی متوسط Fluent Intermediate Ability

CLB 9: شروع به آشنایی پیشرفته Initital Advanced Ability

CLB 10: گسترش آشنایی پیشرفته Developing Advanced Ability

CLB 11: کافی بودن آشنایی پیشرفته Adequate Advanced Ability

CLB 12: تسلط بر آشنایی پیشرفته Fluent Advanced Ability

برای مثال اگر کسی از جنبه تولید اطلاعات Reproducing Information در زمینه نوشتن Writing در سطح CLB 9 باشد، دارای شرایط زیر خواهد بود:

می تواند اطلاعات را از منابع مختلف دریافت کند و بعد به صورت خلاصه برای مصرف شخصی یا استفاده دیگران بنویسد. منبع اصلی مورد استفاده می تواند تا 5 صفحه نوشتاری یا نیم ساعت گفتاری باشد. در این راه فرد…

 • اطلاعات اساسی را منتقل می کند (نظیر نتیجه گیری ها، کارهایی که باید صورت بپذیرد، و دستورالعمل ها)
 • اطلاعات را به دقت به صورت مراحل اصلی کار دسته بندی می کند بدون آنکه نکته اساسی ای را جا بیاندازد.
 • در ارائه اطلاعات اشکالات انشایی و املایی وی بسیار کم است.

آزمون های زبان مورد قبول

به طور پیش فرض هر آزمونی که بتواند تمام جنبه های تعریف شده در معیار سنجش زبان های کانادایی CLB را به دقت مد نظر بگیرد و در گزارش خود منعکس کند قابل قبول است. اداره مهاجرت فدرال کانادا CIC و ادارات مهاجرت استانی، در مشورت با مرکز سنجش معیارهای زبان د رکانادا در خصوص اینکه کدام آزمون ها را بپذیرند تصمیم گیری می کنند. در حال حاضر اداره مهاجرت فدرال کانادا تنها سه آزمون زیر را می پذیرد:

 • آزمون زبان انگلیسی آیلتس (روش عمومی) IELTS – General
 • آزمون زبان انگلیسی سلپیپ عمومی CELPIP-G
 • آزمون زبان فرانسه تف TEF

بعضی استان ها، آزمون های دیگری را هم می پذیرند. لازم به ذکر است که استان کبک، چندان پیرو CLB نیست و علی الظاهر استانداردهای خودش را دارد. نظر به آنکه نگارنده در زمینه مهاجرت به کبک فعال نیست، خوانندگان را به مراجعه به سایر منابع در این خصوص تشویق می کند.

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

 تذکر: این نوشته و کلیه نوشته ها و نظرات وب سایت مهاجران کانادا جنبه قانونی، حقوقی یا رسمی ندارد. این نوشته ممکن است مشمول مرور زمان شود. همواره برای مشاوره حقوقی با یک وکیل رسمی مشورت کنید. ما مسؤولیتی در خصوص صحت مطالب یا نظرات موجود در این وب سایت نمی پذیریم.

Share
Comments are closed.

دوره آموزشی ویزا و مهاجرت کانادا