نمره آزمون زبان برای مهاجرت تجاری منیتوبا

نمره آزمون زبان برای مهاجرت تجاری منیتوبا

این نوشته در تاریخ 24 می 2015 برابر 3 خرداد 1394 نوشته و منتشر شده است.


در روش جدید مهاجرت تجاری منیتوبا متقاضی باید حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز موجود را کسب کند. یکی از معیارهای کسب امتیاز آشنایی با یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسه است. این معیار تا حداکثر 20 امتیاز خواهد داشت. متقاضیان برای کسب امتیاز زبان باید در یکی از آزمون های رسمی انگلیسی یا فرانسه شرکت کنند و نتیجه آن را به اداره مهاجرت منیتوبا اعلام نمایند. دقت کنید که شرکت در آزمون اجباری نیست ولی متقاضی امتیاز زبان را نخواهد گرفت.

آزمون آیلتس IELTS

این آزمون که سطح زبان انگلیسی متقاضی را می سنجد در بیشتر کشورهای دنیا برگزار می شود. جدول زیر رابطه نتیجه این آزمون و امتیاز مهاجرت تجاری منیتوبا را نشان می دهد.

مکالمه Speaking نوشتن Writing خواندن Reading شنیدن Listening امتیاز مهاجرت
6.0 یا بیشتر 6.0 یا بیشتر 6.0 یا بیشتر 6.0 یا بیشتر 20
4.0 تا 6.0 4.0 تا 6.0 3.5 تا 6.0 4.5 تا 6.0 15
کمتر از 4.0 کمتر از 4.0 کمتر از 3.5 کمتر از 4.5 0

آزمون سلپیپ CELPIP

این آزمون که سطح زبان انگلیسی متقاضی را می سنجد در کانادا برگزار می شود. جدول زیر رابطه نتیجه این آزمون و امتیاز مهاجرت تجاری منیتوبا را نشان می دهد.

مکالمه Speaking نوشتن Writing خواندن Reading شنیدن Listening امتیاز مهاجرت
4L یا بیشتر 4L یا بیشتر 4L یا بیشتر 4L یا بیشتر 20
2H تا 4L 2H تا 4L 2H تا 4L 2H تا 4L 15
کمتر از 2H کمتر از 2H کمتر از 2H کمتر از 2H 0

آزمون تف TEF

این آزمون که سطح زبان فرانسه متقاضی را می سنجد در بیشتر کشورهای دنیا برگزار می شود. جدول زیر رابطه نتیجه این آزمون و امتیاز مهاجرت تجاری منیتوبا را نشان می دهد.

مکالمه Speaking نوشتن Writing خواندن Reading شنیدن Listening امتیاز مهاجرت
309 یا بیشتر 206 یا بیشتر 248 یا بیشتر 309 یا بیشتر 20
181 تا 309 121 تا 206 145 تا 248 181 تا 309 15
کمتر از 181 کمتر از 121 کمتر از 145 کمتر از 181 0

 تنها شرکت در یکی از این آزمون ها کافیست. در ضمن تنها نتایجی قابل قبول است که در دو سال گذشته دریافت شده باشد.

با آرزوی موفقیت برای خوانندگان مهاجران کانادا

علیرضا پارسای

فرم ارزیابی مهاجرت تجاری کانادا

تماس برای دریافت وقت مشاوره

ثبت نام در خبرنامه مهاجران کانادا

نوشته های دیگر:

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

تذکر: این نوشته و کلیه نوشته ها و نظرات وب سایت مهاجران کانادا جنبه قانونی، حقوقی یا رسمی ندارد. این نوشته ممکن است مشمول مرور زمان شود. همواره برای مشاوره حقوقی با یک وکیل رسمی مشورت کنید. ما مسؤولیتی در خصوص صحت مطالب یا نظرات موجود در این وب سایت نمی پذیریم.

Share
Comments are closed.

دوره آموزشی ویزا و مهاجرت کانادا