نحوه امتیازبندی مهاجرت کارکنان ماهر

نحوه امتیازبندی مهاجرت کارکنان ماهر

نکته (2 ژانویه 2015): از ابتدای سال 2015 میلادی به جای این روش باید از روش مهاجرت ورود سریع (اکسپرس انتری) به کانادا اقدام کنید.


پرچم کانادا بر مشتبخش قابل توجهی از مهاجران کانادا در گروه کارکنان ماهر فدرال Federal Skilled Worker قرار دارند. این افراد کسانی هستند که به واسطه تخصص یا مهارت خود به کانادا مهاجرت می کنند. در این نوشته امتیازبندی مربوط به این گروه شرح داده می شود. برای آشنایی بیشتر با این روش مهاجرت به نوشته های زیر مراجعه کنید:

منظور از امتیاز برای مهاجرت چیست؟

نظام مهاجرتی کانادا سال‌هاست که برای مهاجرت افراد از یک روش امتیازبندی استفاده می‌کند؛ به این صورت که برای هر روش مهاجرت، موارد خاصی را در نظر می گیرند و به هر مورد امتیاز می دهد. سپس امتیاز افراد را در هر مورد می سنجد و جمع می زند. اگر امتیاز متقاضی از حد معینی بیشتر شود، به شرط ممنوع الورود نبودن به کانادا و نیز برآوردن شرایط اصلی و اولیه مهاجرت، می تواند به کانادا مهاجرت کند. در روش مهاجرت کارکنان ماهر حداکثر امتیازات 100 و حداقل امتیاز برای قبولی 67 است. هر کس کمتر از 67 امتیاز بیاورد – ولو 66 امتیاز – در آزمون مهاجرت مردود می شود.

امتیازبندی روش کارکنان ماهر فدرال

براساس آئین نامه های مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations (ماده 78 الی 83) امتیازبندی این روش به ترتیب گروه های زیر است:

 1. مدارک تحصیلی – حداکثر 25 امتیاز
 2. آشنایی با زبان های رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسه) – حداکثر 24 امتیاز
 3. تجربه کاری – حداکثر 21 امتیاز
 4. سن متقاضی اصلی – حداکثر 10 امتیاز
 5. داشتن دعوتنامه شغلی – 10 امتیاز
 6. سازگاری – حداکثر 10 امتیاز

امتیازات مدارک تحصیلی

در زیر امتیازات مدارک تحصیلی را براساس نظام آموزشی ایران می نویسم (موارد دیگری هم هست که برای پرهیز از پیچیده شدن نوشته درج نمی شوند):

 • صفر امتیاز برای تحصیلات زیر دیپلم
 • 5 امتیاز برای داشتن دیپلم دبیرستان
 • 20 امتیاز برای داشتن فوق دیپلم (مدرک کاردانی) یا لیسانس (کارشناسی) به شرط حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت
 • 22 امتیاز برای داشتن دو مدرک کارشناسی به شرط حداقل 15 سال تحصیل تمام وقت
 • 25 امتیاز برای داشتن مدرک کارشناسی ارشد، دکتری یا بالاتر به شرط حداقل 17 سال تحصیل تمام وقت

آشنایی با زبان های رسمی کانادا

کانادا دو زبان رسمی دارد: انگلیسی و فرانسه [لینک]. به هر کدام از این دو زبان تسلط بیشتری داشته باشید، زبان اول شما محسوب می شود و دیگری زبان دوم شما. نیازی نیست که هر دو زبان را بدانید. اگر یکی از این دو زبان را ندانید 8 امتیاز از دست می دهید چرا که زبان اول حداکثر 16 امتیاز و زبان دوم حداکثر 8 امتیاز دارد. برای اثبات آشنایی خود با این زبان ها باید حتماً در آزمون های مورد قبول اداره مهاجرت شرکت کنید (که در حال حاضر برای انگلیسی CELPIP یا IELTS و برای فرانسه TEF است). برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

امتیازبندی تجربه کاری

امتیاز تجربه کاری براساس کارهایی است که طی ده سال گذشته در طبقه بندی های رده صفر، A یا B انجام داده اید. این طبقه بندی ها توسط اداره کار کانادا HRSDC تعریف شده اند. برای آشنایی با طبقه بندی مشاغل در کانادا به نوشته های زیر مراجعه فرمایید:

طبق قوانین حال حاضر (زمان نوشتن این مقاله) باید حداقل یک سال از سابقه کار شما در زمینه ای موجود در لیست مشاغل گروه کارکنان ماهر باشد. به طور کلی سابقه کار به شکل زیر امتیازبندی می شود:

 • حداقل یک سال و حداکثر کمتر از دو سال – 15 امتیاز
 • حداقل دو سال و حداکثر کمتر از سه سال – 17 امتیاز
 • حداقل سه سال و حداکثر کمتر از چهار سال – 19 امتیاز
 • چهارسال یا بیشتر – 21 امتیاز

امتیاز بندی سن متقاضی

حداکثر امتیاز برای سن 10 است که به ترتیب زیر به متقاضیان تعلق می گیرد.

 • 10 امتیاز اگر متقاضی 21 سال یا بیشتر و کمتر از 50 سال داشته باشد
 • 8 امتیاز برای افراد 20 ساله و 50 ساله
 • 6 امتیاز برای افراد 19 ساله و 51 ساله
 • 4 امتیاز برای افراد 18 ساله و 52 ساله
 • 2 امتیاز برای افراد 17 ساله و 53 ساله
 • هیچ امتیاز برای افراد زیر 17 سال و بیشتر از 53 سال

امتیاز دعوتنامه شغلی

دعوتنامه شغلی Arranged Employment Offer نه تنها 10 امتیاز می آورد بلکه برروی بخش سازگاری Adaptibility نیز تأثیرگذار است. همچنین با داشتن این دعوتنامه از شرط مالی معاف می شوید. برای اطلاعات بیشتر نوشته های زیر را مطالعه فرمایید:

امتیاز سازگاری

سازگاری یا Adaptability تا 10 امتیاز برای شما به بار می آورد (ولو اینکه مجموع امتیازات تک تک موارد از 10 بیشتر بشود).

 • مدرک تحصیلی همسر متقاضی (در صورت متأهل بودن) حداکثر 5 امتیاز
  • 4 امتیاز برای داشتن فوق دیپلم (مدرک کاردانی) یا لیسانس (کارشناسی) به شرط حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت
  • 4 امتیاز برای داشتن دو مدرک کارشناسی به شرط حداقل 15 سال تحصیل تمام وقت
  • 5 امتیاز برای داشتن مدرک کارشناسی ارشد، دکتری یا بالاتر به شرط حداقل 17 سال تحصیل تمام وقت
  • صفر امتیاز برای دیپلم دبیرستان یا تحصیلات زیر دیپلم
 • حداقل دو سال تحصیل تمام وقت متقاضی یا همسرش در کانادا – 5 امتیاز
 • حداقل یک سال کار تمام وقت متقاضی یا همسرش در کانادا – 5 امتیاز
 • داشتن دعوتنامه شغلی – 5 امتیاز
 • داشتن خویشاوندان نزدیک در کانادا توسط متقاضی یا همسرش – 5 امتیاز
  • خویشاوندان مورد قبول: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، فرزند، نوه، برادر و خواهر (تنی یا ناتنی)، عمو، دایی، عمه، خاله، برادرزاده و خواهرزاده
  • همسر متقاضی (به شرط آنکه مقیم دائم یا تابع کانادا باشد و وی را در مهاجرت به کانادا همراهی نکند)

چند نکته مهم در مورد امتیاز بندی ها

 1. امتیاز بندی وقتی مهم است که فرد شرایط اساسی مهاجرت را داشته باشد. این شرایط در حال حاضر برای کارکنان ماهر این است که یا در یکی از مشاغل تعیین شده حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند (طی ده سال قبل از زمان پر کردن فرم های مهاجرتی) یا آنکه دعوتنامه شغلی داشته باشند. اگر هیچ کدام از این دو شرط را نداشته باشید صرف نظر از امتیازتان رد می شود.
 2. افسر مهاجرت قادر است علی رغم امتیازی که می آورید بنا به تشخیص خود شما را مردود یا قبول کند. این امر به ندرت صورت می پذیرد و لازم است توسط یک افسر مهاجرت دیگر مورد تأیید قرار گیرد. افسران مهاجرت معمولاً از این اختیار برای قبول کردن کسانی که یکی دو امتیاز کم آورده اند استفاده نمی کنند.
 3. در گذشته افسران مهاجرت می توانستند تا 10 امتیاز بابت “مناسب بودن برای مهاجرت” Suitability به متقاضی اعطا کنند. این امتیاز در پی مصاحبه با مهاجر و یا بررسی مدارک وی اعطا می شد. در حال حاضر این امکان از افسران مهاجرت گرفته شده و امتیازات صرفاً براساس مواردی که در این مقاله آمد اعطا می شوند.
 4. در گذشته افسران مهاجرت طی مصاحبه، میزان آشنایی مهاجر با زبان انگلیسی یا فرانسه را هم می سنجیدند. در حال حاضر این امکان از افسران مهاجرت گرفته شده و برای سنجش تسلط شما به زبان انگلیسی صرفاً به نتیجه آزمون های زبان شما بسنده می کنند.
 5. برای آنکه ویزا دریافت کنید علاوه بر همه موارد فوق لازم است که ممنوع الورود به کانادا نباشید. ممنوعیت ورود هم مربوط به مسایل کیفری و امنیتی می شود و هم سلامت جسمانی [لینک].
 6. در نهایت اگر از همه سدهای فوق عبور کنید، چنانچه دعوتنامه شغلی نداشته باشید، باید نشان دهید که هنگام ورود به کانادا می توانید مقدار معینی پول نیز همراه بیاورید که از حداقل مبالغ تعیین شده توسط اداره مهاجرت کمتر نباشد [لینک].

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share
Comments are closed.

دوره آموزشی ویزا و مهاجرت کانادا