مهاجرت به روش خویشاوندی Sponsorship

مهاجرت به روش خویشاوندی Sponsorship

رساندن خانواده ها به یکدیگرهر سال حدود یک چهارم مهاجران کانادا از روش خویشاوندی Sponsoring a Family Member به کانادا مهاجرت می کنند. در این روش یکی از اهالی خانواده قبلا در کانادا مستقر است و اقامت دائم یا تابعیت کانادا دارد. وی در صورت داشتن رابطه خانوادگی نزدیک و همین طور سایر شرایط از جمله وضعیت مالی مناسب و تمایل برای تأمین نیازهای مالی اهل فامیل خود می تواند ایشان را به عنوان مقیم دائم به کانادا بیاورد. بعضی از افرادی که در این گروه اقدام می کنند در اولویت بالایی هستند و ممکن است ظرف شش ماه یا کمتر به کانادا بیایند (نظیر همسر و فرزند) و برخی از اولویت پایینی برخورداند و ممکن است سه سال یا بیشتر در انتظار باقی بمانند (نظیر پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ).

فرد ساکن کانادا را در اصطلاح حامی مالی Sponsor می نامند. اگر حامی به اندازه کافی درآمد داشته باشد می تواند تعداد زیادی از اهالی خانواده خود را به کانادا کوچ دهد. قوانین کانادا تعریف خاصی از اهل فامیل دارند و متاسفانه هر کسی را نمی توان اسپانسر شد. برای تعریف دقیق تر این روش و همین طور کسانی که می توانند از این طریق به کانادا مراجعه کنند به مقالات زیر مراجعه فرمایید.

برای آشنایی بیشتر با انواع روش های مهاجرت به کانادا و همین طور مقالات مرتبط به صفحه “مهاجرت به کانادا” مراجعه فرمایید.

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

دنباله

جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share
Comments are closed.