مطلبی در مجله نیوکامر درباره کاریابی

مطلبی در مجله نیوکامر درباره کاریابی

دوستانی که نوشته های بنده را دنبال می کنند احتمالاً مطلع هستند که من برای دو مجله کانادایی مقاله می نویسم [لینک].

آخرین نوشته من در مجله Canadian Newcomer درباره کاریابی در شهرهای کوچک کانادا و مسایل مربوط به آن است. سعی کرده ام در این مقاله راهکارهای عملی برای کاریابی ارائه کنم. برای مطالعه این نوشته به لینک های زیر مراجعه کنید.

متن فرانسه را من ننوشته ام و به وسیله کارکنان مجله از متن انگلیسی به فرانسه برگردانده شده است.

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share
Comments are closed.