قانون مهاجرت کانادا

قانون مهاجرت کانادا

دادگاه فدرال کاناداقانون مهاجرت کانادا Immigration and R..efu..gee Protection Act نام دارد که به اختصار IRPA خوانده می شود. آخرین نسخه این قانون در سال 2001 میلادی تصویب و طی سال های گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده است. قانون مهاجرت کانادا در مجموع 275 ماده دارد. این قانون توسط مجلس کانادا تدوین و تصویب شده است و تغییراتی که در آن اعمال می شود نیز به وسیله مجلس کانادا Parliament انجام خواهد شد. قانون مهاجرت کانادا باید همگام با قانون اساسی 1867 کانادا و قانون اساسی 1982 این کشور باشد.

قانون مهاجرت کانادا به اداره مهاجرت کانادا IRCC اجازه می دهد که یک سری آئین نامه براساس این قانون تصویب کند و به اجرا دربیاورد. این آئین نامه ها Immigration and Re…fu.g.ee Protection Regulations یا IRPR نام دارند. نسخه فعلی IRPR در مجموع 365 ماده دارد. این ماده ها طی سال های گذشته تغییرات متعددی کرده اند. آئین نامه های مهاجرتی نمی توانند در جهت خلاف قانون IRPA یا قوانین اساسی کانادا عمل کنند.

اداره مهاجرت کانادا علاوه بر قانون مهاجرت کانادا و آیئن نامه های مهاجرتی کانادا اجازه دارد از یک سری دستورالعمل هم استفاده کند که در دو گروه اساسی دستورات وزیر Ministerial Instructions و اعلانیه های عملیاتی Operational Bulletins صادر می شوند (و همین طور یک سری دفترچه های هدایتی داخلی به نام Operational Manuals). این دستورالعمل ها باید همگام با آئین نامه های مهاجرتی IRPR، قانون مهاجرت IRPA و قانون اساسی 1867 و 1982 باشند.

اداره مهاجرت کانادا IRCC سیاست گذار و تصمیم گیرنده در خصوص مسایل مهاجرتی است، اما پلیس مهاجرتی کانادا اداره گمرکات این کشور CBSA است. سازمان CBSA هم تابع همه قوانینی است که در بالا آمد. منتها برخی از دستورالعمل های آن توسط وزیر امنیت عمومی کانادا Minister of Public Safety صادر می شود نه وزیر مهاجرت کانادا.

نکته آخر اینکه قانونی که مربوط به تابیعت کاناداست Citizenship Act نام دارد و دو گروه آئین نامه هم از آن حاصل شده اند. این قانون که 39 ماده دارد، در خصوص تعریف تابعیت، احراز تابعیت و از دست دادن آن صحبت می کند. قانون تابعیت (شهروندی) کانادا که توسط مجلس این کشور تصویب شده است و تغییر می کند باید تابع قوانین اساسی 1867 و 1982 باشد.

با آرزوی موفقیت برای یکایک خوانندگان مهاجران کانادا

علیرضا پارسای
مشاور رسمی مهاجرت به کانادا مستقر در شهر تورنتو
استاد رشته مهاجرت کالج اشتون شهر ونکوور

فرم ارزیابی مهاجرت و ویزای کار و تحصیل کانادا

مشاوره رسمی ویزا، تابعیت و مهاجرت کانادا

ثبت نام در خبرنامه مهاجران کانادا

نوشته های دیگر:

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

تذکر: این نوشته و کلیه نوشته ها و نظرات وب سایت مهاجران کانادا جنبه قانونی، حقوقی یا رسمی ندارد. این نوشته ممکن است مشمول مرور زمان شود. همواره برای مشاوره حقوقی با یک وکیل رسمی مشورت کنید. ما مسؤولیتی در خصوص صحت مطالب یا نظرات موجود در این وب سایت نمی پذیریم.

فرآیند مهاجرت به کانادا (اقامت دائم)، ویزای زیارتی (گردشگری)، ویزای تحصیلی و ویزای کار این کشور تابع قانون مهاجرت کانادا و آئین نامه ها و دستورالعمل های ناشی از آن است. این فرآیند منحصر به پر کردن یک سری فرم ساده و ارائه یک سری مدرک نیست. این فرآیند را جدی بگیرید و اگر از خدمات یک مشاور مهاجرت آگاه و مجرب استفاده نمی کنید، حداقل در این خصوص عمیقا تحقیق کنید و متکی به شایعات موجود یا نوشته های فورام ها نباشید.

Share
Comments are closed.