تعریف کار تمام وقت در مهاجرت به کانادا

تعریف کار تمام وقت در مهاجرت به کانادا

اصطلاحات مهاجرت به کانادابر اساس بند هفتم ماده 80 آئین نامه مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations کار تمام وقت Full-time work به کاری گفته می شود که سی و هفت و نیم ساعت در هفته باشد. اگر فردی اضافه بر این تعداد ساعت در طول هفته کار کرده باشد یا در دو یا چند محل کار کرده باشد و در نتیجه تعداد ساعت کارش از این بیشتر شود، باز هم کارش کار تمام وقت محسوب می شود (بند چهارم همان ماده) و امتیاز خاصی از این بابت نمی گیرد. به عبارت دیگر اگر کسی هفته ای 75 ساعت کار کند به معنای آن نیست که یک سال کار کردن وی معادل دو سال محسوب می شود بلکه همان یک سال محاسبه خواهد شد. بدیهی است که تعداد ساعات کار کمتر از 37.5 ساعت در هفته کار پاره وقت محسوب می شود.

تعریف فوق مختص مهاجرت متخصصین (کارکنان ماهر) تدوین شده است ولی علی الاصول در سایر موارد مهاجرت هم  هر کجا که به کار تمام وقت اشاره شده است منظور همین تعداد ساعت کار در هفته است. روش مذکور (متخصصین) برای کسانی است که قصد مهاجرت به کانادا (بجز استان کبک) دارند و مهاجرت آنها به واسطه تخصص یا مهارتشان صورت می گیرد. برای آشنایی با انواع روش های مهاجرت اینجا کلیک کنید.

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:


جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”Share
Comments are closed.