تعریف شریک زندگی در مهاجرت به کانادا

تعریف شریک زندگی در مهاجرت به کانادا

هنگام مهاجرت به کانادا شریک زندگی به یکی از دو مورد زیر اشاره دارد.

  1. Common-law Partner: کسی که با وی حداقل یک سال زیر یک سقف زندگی کرده اید و در این مدت با هم روابط زناشوئی داشته اید.
  2. Conjugal Partner: کسی که حداقل یک سال با وی روابط زناشوئی داشته اید ولی بنا به دلایلی موجه نتوانسته اید در تمام این مدت زیر یک سقف زندگی کنید (مثلا وقتی که یکی از طرفین به کانادا مهاجرت کرده است)

در تعریف شریک زندگی باید موارد زیر را نیز در نظر داشت:

  1. شریک زندگی می تواند از جنس مخالف و یا همجنس با متقاضی باشد.
  2. شرط یک سال زندگی زناشویی شامل حال کسانی که همسر عقدی یا قانونی هم هستند (براساس قوانین کشوری که در آن به ازدواج هم درآمده اند) نمی شود. این افراد از شرط مذکور معاف هستند ولی باید نشان دهند که ازدواج آنها واقعی بوده برای مهاجرت به کانادا صورت نگرفته است [لینک].
  3. کسانی که با هم نامزد کرده اند در تعریف شریک زندگی نمی گنجند. به عبارت دیگر نمی توان نامزد خود را به عنوان همراه و برای اقامت دائم به کانادا آورد و یا اسپانسر وی برای مهاجرت شد.

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

دنباله

جدیدترین نظرسنجی

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share
Comments are closed.