تعریف جعل یا قلب واقعیت هنگام مهاجرت Misrepresentation

تعریف جعل یا قلب واقعیت هنگام مهاجرت Misrepresentation

این نوشته در تاریخ 27 نوامبر 2017 برابر 6 آذر 1396 ویرایش شد.


اصطلاح Misrepresentation (جعل یا قلب واقعیت) در قانون مهاجرت کانادا به معنای عدم ارائه اطلاعات صحیح هنگام مهاجرت به کانادا و یا پرهیز از ارائه اطلاعات مرتبط است. یعنی اینکه شخصی با قصد قبلی مدارک تقلبی یا نادرست ارائه دهد و یا از ارائه مدارک یا اطلاعاتی که تصمیم گیری افسر اداره مهاجرت را تحت تأثیر قرار می دهد خوددداری کند. مصادیق Misrepresentation در ماده 40 قانون مهاجرت و حمایت از پ..ن.ا.ه..ن.د.گ.ا.ن Immigration and R .e f u  g e e Protection Act آمده است. در بند دوم همان ماده تصریح شده است که افرادی که اقدام به جعل یا قلب واقعیت کنند برای مدت پنج سال به کانادا ممنوع الورود می شوند.

زمان ممنوع الورود شدن از هنگام قطعی شدن تصمیم اداره مهاجرت برای متقاضی خارجی Foreign National و یا از هنگام اخراج مقیم دائم کانادا از این کشور محاسبه می شود. بدیهی است اگر Misrepresentation یک مقیم دائم کانادا محرز شود، وی اقامت خود را هم از دست خواهد داد.

دقت کنید که دوره ممنوعیت ورود این افراد به کانادا 5 سال است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ممنوع الورورد شدن Inadmissibility اینجا کلیک کنید.

یک نوشته مرتبط: مهاجرت تضمینی کانادا!!! ویزای تضمینی کانادا!!! شدنی یا ناشدنی، مسأله این است

علیرضا پارسای

نوشته های مرتبط:

حقوق قانونی و سلب مسوولیت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share
Comments are closed.

دوره آموزشی ویزا و مهاجرت کانادا