از من نترس هموطن!!

از من نترس هموطن!!

از هم گریزیپا در راه مهاجرت که می گذاری اولین و آخرین توصیه دوستان و آشنایان خارج نشین و داخل نشین این است: «فقط حواست باشه با ایرانی جماعت ارتباط برقرار نکنی. ازشون دوری کن والا زندگیتو به باد می دی» تو هم این توصیه را آویزه گوشت می کنی و پایت که به فرنگستان رسید یک راست می روی سراغ کامیونیتی ایرانی. آخر مگر می شود در این کشور غریب بی کمک ایرانی زیست یا بهتر بگویم به راحتی زیست (حداقل اوایل ورود). خدا رو شکر تقریباً به هر جا هم که سر می زنی (البته بسته به شهر محل سکونت) هموطنی هست تا کارت را راحت کند و به خصوص آن اوایل خجالت و لکنت زبانت را بپوشاند. حال مگر می شود به راحتی از این جامعه دست کشید. مگر می شود ارتباط نداشت، مگر می شود چشم برداشت و رفت جایی به دور از این امکانات و خدمات به صرف این که مبادا ناخواسته و نادانسته!!! ضرری متحمل شوم. نه اما حقیقت این است که در این بازار وانفسای داغ و رقابتی و اصولاً در هر حوزه دیگری از زندگی در کشوری که انگشت روی هر چیز بگذاری هزار و یک گزینه پیش پایت ردیف می کنند اگر بی تحقیق و بدون دانش و آگاهی دست به کاری زنی کمترین ضررش خسارت مالی است و البته ضررزننده هم لزوماً ایرانی نیست و قومیت و ملیت نمی شناسد.

حال در این گیر و دار مهاجر می ماند میان برزخ، از یک طرف دلش می خواهد کنار این جامعه کار آسان کن باشد و از فوایدش بهره برد و البته تا حدودی هم حس غربتش زدوده شود و از طرفی دیگر می ترسد از ایجاد یا حتی احتمال ایجاد رابطه. این است که وقتی هموطنی را می بیند مثل برق گرفته ها می شود و گمان می کند ممکن است درجا کلاهی بر سرش گذارد!! پس چهره اش را در هم می کشد و اخمی به پیشانی می اندازد و از همان ابتدا جبهه می گیرد.

اما من معتقدم نباید ترسید چرا که شاید من همان نگاری باشم که برای تو هموطن نادیده و ناشناخته ام قصه می نویسم و تو فرسنگ ها آن سوتر یا همین جا در شهری همین نزدیکی دست نوشته هایم را می خوانی و همسفر قصه هایم می شوی.

و شاید تو همان عزیزی باشی که پاسخ سلام قصه هایم را به گرمی می دهی.

شاید من یار دبستانی ات باشم یا همبازی دوران کودکی ات در همسایگی خانه پدری.

شاید تقدیر بر این است که دوست و یاور فردای هم باشیم و جای خالی خانواده ها و خواهر و برادرهایمان را برای یکدیگر پر کنیم.

و راستی مگر ترجیح نمی دهیم وکیل، مشاور املاک و ماشین و بیمه، مربی تعلیم رانندگی، آرایشگر و پزشکمان ایرانی باشد و از همه مهم تر مگر بهترین دوستان و همراهانمان در این راه سخت ایرانی نیستند.
مگر آرزوها، دردها، رنج ها، غصه ها و شادی هایمان مشترک نبوده و نیست؟

حالا چه شده که این چنین نگاهمان را از هم می دزدیم و لبخندی که به غیرهموطنانمان تحویل می دهیم با دیدن هم روی لب هایمان می ماسد. چه شده که از هم روی بر می گردانیم، سر به زیر می افکنیم، پا به پا می کنیم و منتظر یافتن مفری هستیم برای گریز از این وضعیت چشم در چشم و این برخورد ناخواسته!!!

چه شده که این گونه از هم می گریزیم؟

چه شده که این گونه غریبه می شویم با هم، در غربتی که به یمن وجود همین هموطنان رنگ و بوی وطن می دهد؟

هموطنم! ما می توانیم با هم دوست باشیم. می توانیم کنار هم رشد کنیم؛ موفق شویم و از موفقیت یکدیگر شاد شویم؛ چراکه موفقیت دیگران به معنای روشنایی فردای ما نیز هست؛ یعنی آن ها از صفر شروع کرده اند و رسیده اند. ما نیز آغاز می کنیم و می رسیم.

ما می توانیم با هم دوست باشیم تنها اگر بپذیریم که دوستی به معنای شکستن مرزها و محدوده های شخصی زندگی آدم ها و صمیمیت به معنای شکستن حرمت ها نیست. اگر بپذیریم که دوست بودن لزوماً به معنای داشتن ارتباطات تنگاتنگ و رفت و آمدهای هر روزه و بازکردن سفره زندگی خودمان و اقواممان پیش یکدیگر نیست.

و صد البته اگر قبول کنیم که بسیاری از آن چه بلایای آسمانی نازل شده به دست هموطنان نامیده می شود حاصل اشتباهات و ناآگاهی خود افراد بوده. اگر قبول کنیم که نسخه ای که برای همسایه یا دوست من درمان بوده ممکن است برای من نه تنها درمان نباشد بلکه عارضه ای وخیم بر جای گذارد که تبعاتش گریبان گیر خودم و لعن و نفرینش نصیب دوست و هموطنم می شود. اگر پرسیدن و شنیدن نظرات دیگران را تنها ملاک تصمیم گیری قرار ندهیم و با احترام به نظر آن ها و سبک سنگین کردن همه جوانب راه خودمان را پیدا کنیم (که ممکن است راه رفته آن ها باشد یا نباشد). اگر در هر موردی با تحقیق و در نهایت بررسی شرایط زندگیمان دست به انتخاب یا اقدامی بزنیم، نه ضرر می کنیم و نه برای تبرئه و توجیه کردن خود از تبعات منفی آن، گناهش را به گردن دیگران می اندازیم.

یاد این مثل معروف می افتم که مالت رو بپا، همسایتو دزد نکن. پس از من نترس و دوری نکن تنها کافی ست کمی فاصله ات را حفظ کنی و آگاهانه قدم برداری. من هموطن هم همیشه هستم تا یاریت کنم.

ارادتمند شما نگار

نوشته های دیگر:

دنباله

انجام کلیه امور مهاجرت

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

Share
Comments are closed.