مجوز کار برای متقاضیان ویزای استارت آپ در کانادا(IMP A77)

می يونگ کيم، کارآفرينی اهل کره جنوبی است که کارشناس فناوری انرژی های تجديدپذير است، او درخواست مهاجرت به کانادا را از طريق برنامه ی ويزای استارت آپ ارائه داده است. اکنون، او می خواهد مجوز کار تحت برنامه ی A77 را دريافت کند تا بتواند  کسب و کار خود را در کانادا گسترش دهد. می يونگ مدارک و شرايط مورد نياز برای درخواست خود را بررسی می کند.

معرفی اجمالی برنامه ی کسب کار استارت آپ و درخواست مجوز کار آن

برنامه ی استارت آپ (SUV) يک مسير منحصر به فرد به منظور دريافت اقامت دائمی برای کارآفرينان نوآور از سراسر جهان  ارائه می دهد. اين برنامه طراحی شده است تا افرادی را با مهارت و ظرفيت های لازم، برای ايجاد کسب و کارهای نوآورانه در کانادا  جلب کند، تا ضمن ايجاد اشتغال برای کانادايی ها در عرصه رقابت جهانی نقش داشته باشند. متقاضيان موفق با سازمانهای خصوصی کانادايی که تجربه کار با استارت آپ هارا در کارنامه ی خود دارند، ارتباط برقرار می کنند و از منابع و امکانات آن ها که  برای کسب و کارشان ضروری است بهره مند می شوند. هم چنان که اين کارآفرينان نگاه خود را به بازار کانادا معطوف می کنند، برنامه ی ویزای استارت آپ مانند چراغی راه را برای ايده های نو و کارآفرينانه در اقتصاد کانادا روشن می کند.  

از آن جا که زمان پردازش فعلی اين درخواست ها برای بيشتر متقاضيان در حدود سه سال است. بنابراين، IRCC برای برخی از  متقاضيان مجوزهای کاری صادر می کند تا بتوانند پيش از نهايی شدن پرونده ی SUV به کانادا سفر کنند و کسب و کار خود را هر چه سريع تر راه اندازی کنند.

نفرات حیاتی و نفرات غیرحیاتی در برنامه ی استارت آپ

يک درخواست در چارچوب برنامه ی ويزای استارت آپ می تواند حاوی حداکثر پنج متقاضی باشد، که همه آن ها می توانند برای اقامت  دائمی خود و خانواده شان درخواست دهند. اين افراد می توانند ترکيبی از اعضای حیاتی و غيرحیاتی تيم کارآفرينی بنيانگذار باشند. با  اين حال، اعضای حیاتی برای کسب و کار بسيار ضروری هستند و نقش ها و مسئوليت های تعيين کننده و محوری دارند. اعضای غيرحیاتی هرچند که برای تأييد نهايی ضروری نيستند، هم چنان از جايگاه مهمی برخوردارند و بخش مهمی از برنامه ی تجاری به حساب می آیند.  علاوه بر اين، هر دو نوع اعضا بايد از يک سازمان تعيين شده، تأييديه دريافت کرده و شرايط برنامه را برآورده کنند تا برای ويزای استارت آپ دارای صلاحيت باشند.  

اعضای غيرحیاتی صلاحيت دريافت ويزای استارت آپ را خواهند داشت اما تنها اعضای حیاتی می توانند مجوز کار A77 را دريافت  کنند. مجوز کار A77 به صورت اختصاصی برای اعضای حیاتی که نقش های کليدی در کسب و کار را ايفا می کنند درنظر گرفته  شده است. رد يا لغو درخواست PR عضو یا اعضای حیاتی منجر به رد درخواست های اعضای غيرحیاتی نيز خواهد شد. بنابراين، موفقيت اعضای غيرحیاتی به وضعيت اعضای حیاتی در برنامه وابسته است.  

لازم به ذکر است که در ژوئن 2023، وزير مهاجرت مواردی را جهت بهبود رويه ی مجوزهای کار استارت آپ اعلام کرد. با اين حال، بسياری از اين تغييرات تا زمان نگارش اين مقاله (ژانويه 2024) اجرايی نشده اند. 

مجوز کار IMP A77 چیست؟

مجوز کار IMP A77 برای کسانی طراحی شده است که قصد دارند کسب و کاری را در کانادا راه اندازی کنند در حالی که  درخواست اقامت دائمی آنها تحت برنامه ی کسب و کار استارت آپ در حال بررسی است. اين مجوز، که به صورت خاص مرتبط با  کارفرمايان است، بر اساس راهبردهايی عمل می کند که به مشارکت در پويايی اقتصاد، جامعه يا فرهنگ کانادايی کمک می کنند.  

کد A77 در پاراگراف 205 (الف) از آيين نامه ی مهاجرت و پناهندگی (IRPR) قابل استناد است. اين کد به تشخيص شهروندان خارجی ای کمک می کند که فعاليت های تجاری آن ها به نفع شهروندان يا ساکنان دائمی کانادا خواهد بود. برای واجد شرايط شدن و پذيرش، متقاضيان بايد نشان دهند که کسب و کار پيشنهادی آن ها مزايای اقتصادی يا اجتماعی قابل توجهی را برای کانادا به همراه خواهد  آورد.  

در بازبينی درخواستهای A77، افسران بايد تأييد کنند که کسب و کار تمامی الزامات بخش 200R از آييننامهٔ IRPR را برآورده  می کند که شامل تأييد قابليت اجرايی کسب و کار و ارزش پيشنهادی آن است. کارکنان IRCC، نه افسران خدمات مرزی، اين فرآيند را  انجام می دهند، زيرا اين درخواست ها در ايستگاه های ورود پردازش نمی شوند. آن ها بايد با دستورالعمل های کلی پردازش برنامه ی  پويايی بين المللی هماهنگ باشند.

شرایط لازم برای دریافت مجوز کار A77 تحت برنامه ی استارت آپ

برای ويزای کار SUV تحت A77 ، بايد شرايط زير را احراز کنيد: 

۱) گواهی تعهد از يکی از سازمان های تعيين شده که نقش حیاتی و ضروری متقاضی را تأييد کرده و دليل لزوم حضور او در کانادا قبل  از دريافت اقامت دائمی را توضيح دهد. 

۲) درخواست اقامت دائمی در رده ی کسب و کار استارت آپ داشته باشيد که در حال بررسی است و در زمان اعتبار گواهی تعهد، ثبت شده باشد. 

۳) در صورت عضويت در يک گروه سرمايه گذار، اطمينان حاصل کنيد که همه اعضای حیاتی دارای درخواست های اقامت  دائمی در حال بررسی باشند. 

۴) قصد داشته باشيد خارج از استان کبک زندگی کنيد. 

۵) دارای توانايی مالی کافی برای حمايت از خود و خانواده تان با سطح درآمد کم (LICO) حداقل برای يک سال باشيد.

۶) الزامات زبانی مورد نياز را برآورده کنيد که به طور کلی به سطح 5 در تمام زمينه ها بر اساس استانداردهای زبان کانادايی مطابقت دارد.

۷) بايد به عنوان يک کارآفرين پيشنهاد کار داشته باشد و هزينه انطباق کارفرما را پرداخت کرده باشد.

۸) پيشنهاد درخواست مجوز کار آنها را به صورت آنلاين پيش از ورود به کانادا يا در داخل اين کشور ارائه دهيد، در  صورتی که شرايط لازم را احراز کرده باشند. 

۹) ارايه درخواست در پايگاه اطلاعات ورودی (PORT OF ENTRY) برای اين دسته ممکن نيست.

توجه: گواهی تعهد بايد در هنگام درخواست مجوز کار يا اقامت دائمی اعتبار داشته باشد. اگر گواهی تعهد قبل از تاريخ انقضا درخواست اقامت دائمی منقضی شود، متقاضی به عنوان عضو حیاتی برای ورود به کانادا قبل از دريافت اقامت دائمی در رده ی  کسب و کار استارت آپ واجد شرايط نخواهد بود.

مستندات لازم برای ارائه جهت دریافت مجوز کار استارت آپ

در هنگام درخواست مجوز کار A77 حتما تمام اسناد لازم را ارائه دهید و البته باید دستورالعمل های چک لیست را دنبال کنید. ليست زير می تواند به شما در درک نوع اسنادی که IRCC انتظار دارد ارايه کنيد، کمک کند. 

۱) گواهی تعهد کلاس کسب و کار استارت آپ معتبر – نامه حمايت (5766 IMM) که نقش حیاتی متقاضی را تأييد کرده  و ضرورت فوری ورود زودهنگام او به کانادا را بيان کرده است. 

۲) ارايه شواهد لازم که نشان دهد مدارک برای درخواست اقامت دائمی در رده ی کسب و کار استارت آپ ارسال شده است. مانند:

  • تایید رسید یا ردیابی رسید / شماره و اثبات پرداخت هزینه درخواست قبل از 23 سپتامبر 2022.
  • تایید ایمیل ارسال آنلاین و اثبات پرداخت هزینه درخواست پس از 23 سپتامبر 2022.

۳) اطلاع رسانی دريافت يا شماره پيگيری و مدرک پرداخت هزينه ی درخواست.

۴) اگر قسمتی از تيم هستيد، مدارکی که نشان دهنده اين است که همه اعضای حیاتی درخواست اقامت دائمی داده اند. 

۵) نتیجه آزمون زبان

۶) شماره پيشنهاد شغلی از پرتال کارفرما يا فرم5802 IMM همراه با مدرک پرداخت هزينه اطمينان از انطباق  کارفرما(درصورت نياز)

۷) مدارک مالی کافی برای فعاليت های تجاری و حمايت از خانواده به اندازه سطح درآمد کم (LICO) برای يک سال. 

۸) مدرک تحصيلی و تجربه ی کار مورد نياز برای انجام کار.

اثبات توانایی مالی برای دریافت مجوز کار A77

برای مجوز کار در رده استارت آپ تحت A77 ، بايد به دو نوع متمايز از منابع مالی توجه کرد: منابع مالی حمايتی و منابع مالی سرمايه گذاری.  

منابع مالی حمايتی: 

متقاضيان بايد نشان دهند که دارای منابع مالی قابل انتقال و قابل دسترس هستند که در سرمايه گذاری هاي شان در کسب و کارشان قرار  نگرفته باشد. اين منابع نبايد شامل بدهی ها يا تعهدات ديگر باشند و بايد حداقل برای ۵٢ هفته با سطح درآمد کم (LICO) خانواده شان  هماهنگ باشند. 

اثبات منابع مالی حمايتی: 

اثبات می تواند شامل موارد زير باشد: 

۱) نقدينگی يا وجوه بانکی قابل دسترس در کانادا. 

۲) منابع مالی مانند سهام، اوراق بهادار، اوراق تسهيلاتی، اوراق قرضه، اسناد خزانه و غيره که قابل انتقال و در دسترس  هستند. 

۳) ابزارهای مالی تضمين شده قابل پرداخت به متقاضی، مانند چک های بانکی، چک های مسافرتی يا حواله های پولی. مقدار مورد نياز بر اساس اندازه خانواده تعيين می شود و با به روزرسانی سالانه جدول LICO ممکن است تغيير کند. 

منابع مالی سرمایه گذاری:  

متقاضيان بايد نشان دهند که منابع سرمايه گذاری های مالی آن ها در دسترس و قابل انتقال است و تحت بدهی نباشند. افسران بيشتر بر  نقدشوندگی اين اموال تأکيد خواهند کرد به جای ميزان مبلغ آن ها. علاوه بر اين، متقاضيان بايد آماده باشند مدرک مربوط به منشا اين منابع  سرمايه گذاری ها را ارائه دهند. 

این مقاله ترجمه ای است توسط مهدی یاوری از مقاله ی Work Permit for Start-up Visa Applicants in Canada (IMP A77) نوشته ی مهندس علیرضا پارسای، مشاوره رسمی مهاجرت کانادا و استاد دانشگاه کویئنز

نوشته های مرتبط

همایش بررسی راه های دریافت اقامت کانادا برگزار شد.

آوریل 11, 2024

برنامه نامزدی استانی انتاریو (OINP) برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا

آوریل 5, 2024

گزینه‌های مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۴

آوریل 3, 2024

مجوز کار CUSMA: کد معافیت T36 برای متخصصان

مارس 29, 2024

فرم ارزیابی رایگان ما را با هر زبانی که می خواهید پر کنید!

مهدی یاوری