دانشجویان سابق بین المللی اکنون می توانند برای مجوز کار آزاد جدید درخواست دهند: سیاست جدید

دانشجویان سابق بین المللی اکنون می توانند برای مجوز کار آزاد جدید درخواست دهند: سیاست جدید

سرانجام اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) جزئیاتی مربوط‌ به دانشجویان سابق بین المللی که دارای مجوز کارِ‌ بعد از اتمام تحصیل (PGWP) هستند و این مجوز در بازه زمانی ۲0 سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ بی اعتبار می شود را اعلام کرد. در حال حاضر این اتباع خارجی می توانند برای درخواست اجازه کار بازOpen Work Permit به مدت ۱۸ ماه اقدام کنند. همچنین افرادی که در حال حاضر در کاناداهستند این امکان را دارند که درحالی که منتظرمجوزهای خود هستند به طورموقت کار‌کنند.

لطفاً توجه داشته باشید که این اقدامات به طرق مختلف بر متقاضیان تأثیر می گذارد. در این جا شما می توانید با اقدامات مربوط به هر طرح و نحوه اعمال این سیاست عمومی آشنا شوید.

اقدامات برای اتباع خارجی با PGWP منقضی شده یا در‌حال اتمام

۱- اگر PGWP شما در بازه تاریخی ۲ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ به ‌اتمام‌ میرسد،آدرس شما به روز است و پاسپورت شما تا تاریخ آوریل ۲۰۲۴ معتبر می باشد:

نیاز به هیچ اقدامی ندارید. حتی وقتی ایمیلی از IRCC مبنی بر تایید آدرس ایمیل خود دریافت کردید، اقدامی انجام ندهید. اجازه کاربه ‌روز‌شده تا اواسط ماه اکتبربه ایمیل شما ‌فرستاده خواهد شد.

۲- اگر PGWP شما بین تاریخ های ۲ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ به اتمام میرسد اما‌ شما نیاز دارید آدرس و اعتبار پاسپورت خود را به روز‌رسانی کنید:

هنگامی که ایمیلی از طرف IRCC مبنی بر تایید آدرس ایمیل خود دریافت کردید، براساس دستورالعملی که درایمیل است اقدام کنید. به این ترتیب، به IRCC اطلاع میدهید که آدرس پستی شما باید به روز شود.

اگر اعتبارپاسپورت شما به IRCC اجازه نمی دهد مجوز کار شما را تا 18 ماه تمدید کند، این ایمیل اولیه رادریافت نخواهید کرد. با این وجود، درماه سپتامبریک ایمیل جداگانه دریافت خواهید کرد.

اگرنیازداشته باشید تا آدرس پستی یا اطلاعات پاسپورت خود ‌را‌‌ به ‌روز‌کنید، ایمیلی حاوی دستورالعمل های مورد نیازرا در ماه سپتامبردریافت خواهید کرد.

در این ایمیل، IRCC  به شما می گوید که چگونه آدرس پستی و اعتبار پاسپورت خود را در حساب آنلاین خود به روز کنید. علاوه براین، یک فرصت دو هفته ای برای انجام این کار خواهید داشت. اگر‌این اطلاعات را به‌ روز‌کنید، تا اواسط نوامبرمجوزکاربه روز‌ شده را ازطریق پست دریافت خواهید کرد.

توجه: اعتبار پاسپورت خود را بررسی کنید و در صورتی که اعتبار آن قبل از 2 آوریل 2024 تمام می شود برای  تمدید آن اقدام کنید. همچنین اگر‌ شما برای PGWP  به‌ صورت غیر آنلاین در خواست داده اید، باید درخواست خود را به حساب آنلاین خود ضمیمه کنید.

۳اگر PGWP شما از تاریخ 2 اکتبر 2022 تا تاریخ 31 دسامبر 2022 منقضی می شود؛ اما نمی توانید آدرس یا اعتبار پاسپورت خود را به روز کنید:

برای تمدید مجوزکارخود باید به صورت آنلاین درخواست دهید. شما موارد زیر را دریافت می کنید:

  • مجوزکاری که تا تاریخ انقضای پاسپورت شما تمدید می شود، یا
  • می توانید منتظربمانید تا پاسپورت خود را تمدید کنید.

۴اگر اعتبارPGWP  شما از 2 اکتبر 2022 تا 31 دسامبر 2022 به پایان می رسد؛ اما IRCC با شما تماس نگرفت:

اگرتا اواسط سپتامبر پیامی از IRCC دریافت نکنید، به دلایل دیگر واجد شرایط تمدید مجوز کار خود از طریق این فرآیند نیستید. به عنوان مثال، اطلاعاتی درمورد پذیرش شما درکانادا به پرونده شما اضافه شده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

همچنان می توانید برای تمدید مجوزکارخود به صورت آنلاین درخواست دهید.

۵اگر PGWP شما منقضی شده است یا از 20 سپتامبر 2021 تا 1 اکتبر 2022 منقضی می شود:

برای مجوزکارباید به صورت آنلاین درخواست دهید. درخواست ها ازامروز، تاریخ 2 آگوست 2022 قابل انجام هستند. اگردرکانادا هستید ووضعیت موقت Temporary Status شما نیزمنقضی شده است، باید همزمان برای احیای وضعیت خود اقدام کنید.

تحت این اقدامات ویژه، حتی اگر وضعیت موقت شما بیش از 90 روز پیش منقضی شده باشد، شما مجازبه بازیابی وضعیت خود Restoration of Status هستید.

اگر‌خاک کانادا را ترک کرده اید، می‌توانید ازخارج از‌کشورکانادا هم‌ درخواست دهید واین موضوع قانونی است و‌سپس بعد ازتائید می توانید وارد کشورکانادا شوید.

به نقل از IRCC شما نمی توانید برای اجازه کار‌خود ‌ازمحل‌‌ ورود به خاک کانادا ( بندر یا فرودگاه) Port of Entry اقدام کنید. تمام درخواست های مجوزکاربرای این سیاست عمومی موقت (Public policy) باید تا 31 دسامبر 2022 به صورت آنلاین ارسال شود.

دستورالعمل ویژه برای درخواست این سیاست عمومی

 وقتی فرم درخواست اجازه کار را‌ پر‌می‌کنید

  • در بخش جزئیات کارمورد نظردرکانادا، «مجوز کار باز» را به عنوان نوع مجوز کاری که برای آن درخواست می‌کنید انتخاب کنید.
  • ‏ “PGWP PP open” را در محل عنوان شغل، کپی و جایگذاری کنید.
  • در قسمت شرح مختصروظایف، “مجوزکارباز” را کپی و جایگذاری کنید.

اگر نماینده مجاز (وکیل یا مشاور مهاجرت) هستید:

برای درخواست مجوزکار آزاد تحت این سیاست عمومی می توانید از Authorized Paid Representatives Portal   استفاده کنید. برای درخواست

  • از فرم” Application “برای تغییر شرایط، تمدید اقامت من و یا ماندن درکانادا به عنوان کارگر/ نیروی کار (worker) استفاده کنید.
  • نامه ای را پیوست کنید که توضیح می دهد تحت خط مشی عمومی مجوز کارآزاد، برای دارندگان سابق یا فعلی PGWP درخواست می دهید.

متقاضیان می توانند به طور موقت کار‌کنند

‏IRCC  ایمیلی برای دارندگان PGWP که مدارک آن ها اعتبار‌ندارد یا دربازه زمانی ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ از اعتبارخارج می شود خواهد‌ فرستاد. این ایمیل حاکی از آن است که این افراد می توانند به طورموقت در‌کانادا کار‌ کنند.

کسانی که این ایمیل را دریافت می کنند می توانند آن را به PGWP خود پیوست کنند تا به کارفرمای خود نشان دهند که مجاز به کاردرکانادا هستند. این اقدام که فقط یک بارانجام می شود به این جهت است که اطمینان دهد:

  •  کسانی که برای دوره اضافه ۱۸ ماهه کاری واجد شرایط هستند می توانند به کارخود ادامه دهند، یا
  • زمانی‌که‌ برای اجازه کارجدید اقدام می کنند می توانند به عنوان نیروی کار محسوب‌شوند.

به گفته IRCC این دوره موقت کاری تا 31 ماه می2023 قابل اجرا خواهد بود.

مهم : IRCC خاطرنشان می کند که این ایمیل فقط به افراد اجازه کارمی دهد. درصورتی که اقامت موقت قانونی افراد تمام شده باشد، دیگر‌به واسطه این ایمیل تمدید نخواهد شد.

اگرخارج ازکانادا هستید و ویزای اقامت موقت معتبردارید، امکان بازگشت به کانادا وداشتن مجوزکاروجود دارد. با این حال، ایمیل مربوط به اجازه کارموقت، به خودی خود نمی تواند برای بازگشت به کانادا استفاده شود.

برای آنکه شرایط شما را برای مهاجرت به کانادا بسنجیم یکی از فرم های ارزیابی ما را پر کنید. محتوای فرم ها یکیست و فقط به زبان های مختلف است.

روش های مهاجرت به کانادا
راه های مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

تذکر: این نوشته و کلیه نوشته ها و نظرات وب سایت مهاجران کانادا جنبه قانونی، حقوقی یا رسمی ندارد. این نوشته ممکن است مشمول مرور زمان شود. همواره برای مشاوره حقوقی با یک وکیل رسمی مشورت کنید. ما مسؤولیتی در خصوص صحت مطالب یا نظرات موجود در این وب سایت نمی پذیریم. 

فرآیند مهاجرت به کانادا (اقامت دائم)، ویزای زیارتی (گردشگری)، ویزای تحصیلی و ویزای کار این کشور تابع قانون مهاجرت کانادا و آئین نامه ها و دستورالعمل های ناشی از آن است. این فرآیند منحصر به پر کردن یک سری فرم ساده و ارائه یک سری مدرک نیست. این فرآیند را جدی بگیرید و اگر از خدمات یک مشاور مهاجرت آگاه و مجرب استفاده نمی کنید، حداقل در این خصوص عمیقا تحقیق کنید و متکی به شایعات موجود یا نوشته های فورام ها نباشید. همچنین به خاطر داشته باشید که صرف نظر از اینکه یک مشاور یا وکیل استخدام کنید یا خودتان اقدام نمایید احتمال ریجکت شدن پرونده منتفی نیست.

خواندن این نوشته به انگلیسی یا اسپانیایی

نوشته های مرتبط

از سرگیری پذیرش پرونده در گروه خوداشتغالی فدرال

جولای 30, 2022

تسهیلات ویژه دولت کانادا برای ایرانیان حاضر در این کشور

فوریه 24, 2023

نحوه عزل وکیل یا مشاور مهاجرت

اکتبر 28, 2022

قرعه کشی شماره 233 اکسپرس انتری

اکتبر 17, 2022

برنامه های مربوط به والدین و پدر بزرگ/ مادر بزرگ ها

اکتبر 14, 2022

فرم ارزیابی رایگان ما را با هر زبانی که می خواهید پر کنید!

مترجم محمد مالک

سلام. من محمد هستم و از ۶ سالگی زبان انگلیسی خوندم. لیسانس مترجمی زبان اسپانیایی و فوق ایسانس آموزش زبان انگلیسی دارم. مدرک Cert TESOL از دانشگاه TrinityCollege London گرفتم. علاقمند به ورزش و موسیقی هستم. مطالبی که در وبسایت مهاجران ترجمه می کنم از وبسایت settler.ca گرفته شده است.