خدمات دادگاه های مهاجرتی کانادا

خدمات دادگاه های مهاجرتی کانادا

وکیل دادگاه های مهاجرتی کاناداعلیرضا پارسای به عنوان یک مشاور رسمی مهاجرت کانادا می تواند وکالت شما را در زمینه های زیر در دادگاه مهاجرتی IRB بپذیرد.

دفتر شرکت مهاجرتی پارسای با مدیریت علیرضا پارسای در قلب اقتصادی شهر تورنتو و در فاصله چند صد متری یکی از شعبه های دادگاه مهاجرتی IRB قرار داد و فاصله آن با دادگاه دوم حدود 20 دقیقه رانندگی است. در صورت تمایل به استفاده از خدمات ما در زمینه دادگاه های مهاجرتی IRB با شرکت مهاجرتی پارسای تماس گرفته یا وقت مشاوره بگیرد.

گرفتن وقت مشاوره رسمی مهاجرتی

تماس با شرکت مهاجرتی پارسای

Share