افزایش پنجاه درصدی پروسسینگ فی مهاجرت کانادا

افزایش پنجاه درصدی پروسسینگ فی مهاجرت کانادا

دولت کانادا از روز 30 آوریل 2020 برابر 11 اردیبهشت 1399 تغییرات زیر را در پروسسینگ فی Processing Fee بسیاری از روش های مهاجرت اعمال خواهد کرد. افزایش پروسسینگ فی به صورت ناگهانی و برابر 50 درصد مبالغ حاضر و به شرح زیر خواهد بود.

  • متقاضی اصلی گروه های بیزینسی فدرال شامل خوداشتغالی فدرال و استارتاپ ویزا افزایش از 1050 دلار کانادا به 1575 دلار کانادا
  • متقاضی اصلی گروه های بیزینسی کبک (پروسسینگ فی مربوط به دولت فدرال) شامل سرمایه گذاری، کارآفرینی و خوداشتغالی کبک افزایش از 1050 دلار کانادا به 1575 دلار کانادا
  • متقاضی اصلی گروهای اقتصادی عادی فدرال نظیر اکسپرس اینتری افزایش از 550 دلار کانادا به 825 دلار کانادا (بجز گروه های آزمایشی Caregivers)
  • همسر متقاضی کلیه گروه های فوق افزایش از 550 دلار کانادا به 825 دلار کانادا
  • فرزندان وابسته متقاضیان کلیه گروه های فوق افزایش از 150 دلار کانادا به 225 دلار کانادا برای هر فرزند

همچنین مبلغ لندینگ فی Right of Permanent Residence Fee با دو درصد افزایش از 490 دلار کانادا به 500 دلار کانادا افزایش می یابد.

لازم به ذکر است که از این پس هر دو سال یک بار با توجه به متوسط تورم دو سالانه، دولت کانادا پروسسینگ فی ها را افزایش خواهد داد. همچنین تغییرات فوق شامل سایر روش های مهاجرت نظیر اسپانسری همسران و والدین و روش های موقتی نظیر ویزای توریستی، ویزای کار و ویزای تحصیلی نمی شود.

علیرضا پارسایبا آرزوی موفقیت برای یکایک خوانندگان مهاجران کانادا

علیرضا پارسای
مشاور رسمی مهاجرت به کانادا مستقر در شهر تورنتو
استاد رشته مهاجرت کالج اشتون شهر ونکوور
نویسنده کتاب انگلیسی زبان هشتاد و هشت نکته درباره مهاجرت کانادا

برای آنکه شرایط شما را برای مهاجرت به کانادا بسنجیم یکی از فرم های ارزیابی ما را پر کنید. محتوای فرم ها یکیست و فقط به زبان های مختلف است.


سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

تذکر: این نوشته و کلیه نوشته ها و نظرات وب سایت مهاجران کانادا جنبه قانونی، حقوقی یا رسمی ندارد. این نوشته ممکن است مشمول مرور زمان شود. همواره برای مشاوره حقوقی با یک وکیل رسمی مشورت کنید. ما مسؤولیتی در خصوص صحت مطالب یا نظرات موجود در این وب سایت نمی پذیریم. 

فرآیند مهاجرت به کانادا (اقامت دائم)، ویزای زیارتی (گردشگری)، ویزای تحصیلی و ویزای کار این کشور تابع قانون مهاجرت کانادا و آئین نامه ها و دستورالعمل های ناشی از آن است. این فرآیند منحصر به پر کردن یک سری فرم ساده و ارائه یک سری مدرک نیست. این فرآیند را جدی بگیرید و اگر از خدمات یک مشاور مهاجرت آگاه و مجرب استفاده نمی کنید، حداقل در این خصوص عمیقا تحقیق کنید و متکی به شایعات موجود یا نوشته های فورام ها نباشید. همچنین به خاطر داشته باشید که صرف نظر از اینکه یک مشاور یا وکیل استخدام کنید یا خودتان اقدام نمایید احتمال ریجکت شدن پرونده منتفی نیست.

Share
Comments are closed.