آدرس جدید شرکت مهاجرتی پارسای

آدرس جدید شرکت مهاجرتی پارسای

شرکت مهاجرتی پارسای

خوشوقتیم به اطلاع برسانیم دفتر شرکت مهاجرتی پارسای به مرکز شهر تورنتو نقل مکان کرده است. آدرس جدید این شرکت به شرح زیر است:

Parsai Immigration Services

123 Queen Street West (Richmond Tower), Unit 308

Toronto, Ontario, M5H 3M9

Canada

تلفن جدید شرکت به شرح زیر است (چند خط). این تلفن از بیست اسفندماه 1395 فعال است.

0014169019115

تا جایی که می دانیم شرکت مهاجرتی پارسای تنها شرکت مهاجرتی ایرانی است که موفق شده است در این منطقه تورنتو حضور داشته باشد. این منطقه قلب اقتصادی کانادا محسوب می شود و بسیاری از وکلای مهاجرت و شرکت های درجه اول کانادایی، اروپایی و آمریکایی در این منطقه حضور دارند (به عنوان مثال شرکت گوگل در ساختمان رو به روی شرکت مهاجرتی پارسای قرار دارد). محل جدید شرکت مهاجرتی پارسای در نزدیکی دادگاه های مهاجرتی کاناداست و این خود می تواند کیفیت خدمات شرکت را بهبود ببخشد. همچنین فضای شرکت نزدیک به دو و نیم برابر فضای قبلی آن است.

به هیچ وجه مدارک خود را به آدرس قبلی شرکت نفرستید. ملاقات های حضوری هم در محل جدید شرکت انجام خواهد شد.

Share
Comments are closed.