Posts Tagged مهاجرت هنرمندان به کانادا

چند نکته در خصوص مهاجرت خوداشتغالی

این نوشته در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴ برابر ۲۲ تیر ۱۳۹۳ نوشته و منتشر شده است. یکی از روش های مهاجرت به کانادا روش خوداشتغالی (خویش فرمایی) Self-Employed نام دارد. این روش به طور کلی برای سه گروه هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان پیش بینی شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت هر یک از […]

, , , , , , , , , ,

No Comments

مهاجرت دست اندرکاران امور فرهنگی و هنری (هنرمندان) به کانادا از روش خوداشتغالی

این نوشته در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴ برابر ۲۳ تیر ۱۳۹۳ ویراش شده است. هنرمندان و دست اندرکاران امور فرهنگی می توانند از طریق روش خوداشتغالی (خویش فرمایی) فدرال Self-employed به کانادا مهاجرت کنند. یکی از روش های مهاجرت به کانادا که کمتر به آن توجه می شود روش خوداشتغالی Self-employed Persons است. این روش […]

, , , , , , , , , , , ,

No Comments