Browsed by
Tag: شوهر کردن

ازدواج در کانادا

ازدواج در کانادا

این نوشته در تاریخ 5 اوت 2013 برابر 13 مرداد 1392 تصحیح شد. قوانین ازدواج در کانادا بنا به اصل 91 قانون اساسی این کشور در دست دولت فدرال است. با این حال دولت های استانی تا حدودی در این زمینه می توانند دخالت کنند. به طور کلی بجز کسانی که رابطه خطی خونی با یکدیگر دارند یا به عبارت دیگر برادر یا خواهر تنی یا ناتنی هستند، بقیه افراد می توانند با همدیگر ازدواج کنند (چه از جنس مخالف…

Read More Read More