کانادا، کشوری برای زنان!

کانادا، کشوری برای زنان!

زن کاناداییدر رده بندی که اخیراً توسط وب سایت ن ی و ز و ی ک N e w s w e e k آمریکا انجام شده، کانادا سومین کشور خوب برای زن بودن معرفی شده است.

در این رده بندی کانادا پس از ایسلند و سوئد که به ترتیب مقام های اول و دوم را از آن خود کردند در رده سوم قرار گرفت. کانادا هم چنین تنها کشور غیر اروپایی است که در فهرست هفت کشور برتر دنیا برای زندگی زنان قرار دارد، در حالی که در این رده بندی همسایه جنوبی آن به مقامی بهتر از هشتمی دست نیافت.

در این رده بندی 5 عامل مد نظر قرار گرفت و کشورهای مورد بررسی در هر یک از زمینه ها نمره 1 تا ده دریافت کردند. پنج عامل مورد نظر شامل رعایت عدالت و حقوق قانونی زنان هم چون حفاظت از آنان در برابر خشونت ها، وضعیت سلامت، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال شامل دستمزد زنان، و س ی ا س ت شامل تعداد زنان شاغل در پست های دولتی بود.
کانادا در مجموع نمره 96.6 از 100 را دریافت کرد. هم چنین به صورت جداگانه نمره کانادا در برقراری عدالت برای زنان 100، در سلامت 92.7، در تحصیلات 92، در اقتصاد 91 و در س ی ا س ت 66.9 گزارش شد.

تصور می کنید بدترین کشور برای زن بودن کجاست؟

چاد، جایی که زنان از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند و در سن 12-11 سالگی مجبور به ازدواج می شوند. افغانستان و یمن نیز از جمله کشورهایی بودند که در انتهای فهرست این رده بندی قرار گرفتند.

فارغ از همه این رده بندی و تظلم ها به حقوق زنان در طول تاریخ باز هم به زن بودن خود افتخار کنید.

با توجه به اینکه لینک اصل فهرست در ایران قابل مشاهده نیست، برای مشاهده یک لینک جایگزین اینجا کلیک کنید.

نگار

نوشته های دیگر:

انجام کلیه امور مهاجرت

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”

 

Share
Comments are closed.