آدرس جدید شرکت مهاجرتی پارسای

آدرس جدید شرکت مهاجرتی پارسای

شرکت مهاجرتی پارسای

خوشوقتیم به اطلاع برسانیم دفتر شرکت مهاجرتی پارسای به مرکز شهر تورنتو نقل مکان کرده است. آدرس جدید این شرکت به شرح زیر است:

Parsai Immigration Services

123 Queen Street West, Unit 308

Toronto, Ontario, M5H 3M9

Canada

تلفن جدید شرکت به شرح زیر است (چند خط). این تلفن تا بیست اسفندماه 1395 فعال خواهد شد.

0014169019115

تا جایی که می دانیم شرکت مهاجرتی پارسای تنها شرکت مهاجرتی ایرانی است که موفق شده است در این منطقه تورنتو حضور داشته باشد. این منطقه قلب اقتصادی کانادا محسوب می شود و بسیاری از وکلای مهاجرت و شرکت های درجه اول کانادایی، اروپایی و آمریکایی در این منطقه حضور دارند. محل جدید شرکت مهاجرتی پارسای در نزدیکی دادگاه های مهاجرتی کاناداست و این خود می تواند کیفیت خدمات شرکت را بهبود ببخشد. همچنین فضای شرکت نزدیک به دو و نیم برابر فضای قبلی آن است.

لازم به ذکر است که آدرس قبلی شرکت در محل ریچموند هیل تورنتو همچنان پابرجاست و تا حداقل شش ماه آینده مشکلی در خصوص دریافت نامه ها و مدارک عزیزان نخواهیم داشت. همچنین در تلاش هستیم که تلفن های قدیمی شرکت در کنار تلفن های جدید آن فعال باقی بماند.

Share
Comments are closed.